Funkce okna

Tepelná izolace

V posledních letech vzrostly u oken požadavky na jejich termoizolační vlastnosti. Ztráty energie budov vznikají převážně v oblasti oken. Většími konstrukčními hloubkami a zavedením vícekomorových systémů je také podle nové vyhlášky o tepelné izolaci zajištěno, že se profily z PVC řadí do skupiny I. Ve spojení s moderními termoizolačními skly tak lze dosáhnout hodnot koeficientu U výrazně pod 1,0 W/m²K.

Čtyři a více komor pro lepší tepelnou izolaci

Požadavky na tepelnou izolaci oken, které v posledních letech dále vzrostly, iniciovaly úsilí výrobců profilů o zlepšení termoizolačních vlastností jejich systémů. Jedním z cílů těchto snah byl vývoj profilů, jejichž koeficient prostupu tepla bude blízký koeficientu prostupu tepla používaného zasklení. Výrobci profilů se pokusili dosáhnout tohoto zlepšení beze změny dosavadní konstrukční hloubky. Zatímco zvýšení počtu komor profilů ze dvou na tři ještě vedlo k markantnímu zlepšení, další zvyšování počtu komor už k požadovanému efektu nevedlo. Řešením tohoto dilematu bylo navržení kompletně nových konstrukcí profilů s konstrukčními hloubkami 70 mm a více. Tak se podařilo dosáhnout hodnoty koeficientu U řádově 1,2 W/m²K při současném použití standardních ocelových výztuží. Ve spojení s termoizolačním zasklením tak již hodnoty Uf  1,2 W/m²K a nižší nejsou utopií.

Zabudování nových oken se vyplatí.

Stará a špatná okna jsou jedním z největších zdrojů tepelných ztrát pláště budovy. Jsou doslova "slabými místy" fasády domu a současně „bezedným sudem“ ztrát. Novými, těsně přiléhajícími okny lze ušetřit velmi mnoho peněz. Vyplatí se vypočítat výši úspor pomocí kalkulačky úspory energie od firmy GEALAN a investovat do nových oken.

Snížení nákladů na energie moderní okenní technikou

Všichni úpí pod vysokými cenami energií. Chytří majitelé domů si však napřed nechají prověřit okna, protože stará a špatná okna jsou největší zdroje ztrát tepelné energie na plášti budov. Jde doslova o "slabá místa" na vnějším plášti objektu. Chybějící těsnění, zasklení jedinou tabulí skla a materiály rámů s nízkými tepelně izolačními vlastnostmi jsou příčinou, že peníze za vytápění doslova vyhazujeme z oken.

Nová, těsně přiléhající okna jsou nejlepšími spořiči energie. V otázce tepelné izolace jsou příkladná zvláště plastová okna díky jejich souhře konstrukční hloubky, inteligentní technologie více komor a s tím sladěných vrstev těsnění. Zabezpečují, aby teplo zůstalo uvnitř a chlad venku. S novými plastovými okny ušetříte mnoho peněz, zvýšíte komfort bydlení a mimoto aktivně přispějete k ochraně životního prostředí.