Dvojskla nebo trojskla?

  • Váháte zda použít dvojskla, nebo trojskla?
  • Jaké jsou hlavní výhody trojskel?
  • Kdy se vyplatí investovat do trojskla a kdy dvojskla?
  • Vrátí se vůbec někdy investice do trojskel?

Jedna ze základních otázek při výměně oken je, zda použít dvojskla nebo trojskla. Mezi lidi koluje mnoho názorů a mýtů o této problematice, proto bychom Vás rádi seznámili se základními vlastnostmi tak, aby byly srozumitelné i pro běžné uživatele oken.
Mezi nejdůležitější parametry skel patří tepelně-izolační vlastnosti, zvukový útlum, solární zisky a v neposlední řadě také cena.

Tepelně-izolační vlastnosti

Hodnota Ug - čím nižší číselná hodnota, tím vyšší je izolační schopnost skla a úspora energie na topení

Běžně používaná dvojskla mají hodnotu Ug – 1,1 W/m2K a nejlepší izolační trojskla dosahují hodnot Ug – 0,5 W/m2K Zde je již na první pohled zřejmé, že vysoce izolační trojsklo dosahuje téměř dvojnásobně vyšších tepelně-izolačních vlastností, než běžné dvojsklo.

Zvukový útlum

Hodnota dB - čím vyšší číselná hodnota, tím vyšší je ochrana před venkovním hlukem

Zvukově-izolační vlastnosti jsou u trojskel o cca 2 dB vyšší, než u dvojskel. Tím se částečně zvyšuje útlum hluku z exteriéru. Tyto hodnoty však nejsou nijak výrazně vyšší, proto nenahrazují protihluková skla. V případě, že potřebujete výrazně odhlučnit Váš interiér a tím zvýšit kvalitu bydlení, doporučujeme použít speciální protihluková skla.

Solární zisky

Hodnota % - čím vyšší procentuální hodnota, tím vyšší je prostup solární energie z exteriéru

Tato hodnota se řeší nejčastěji u nízkoenergetických a pasivních budov, kde je kladen velký důraz na na solární zisky. U běžných budov a u oken, která nejsou orientována na jih se tato hodnota většinou nebere v potaz. Obecně se dá říci, že u trojskel jsou solární zisky nižší, než u dvojskel. Je však možné použít i speciální trojskla, která mají solární zisky na úrovni dvojskel. Viz naše nabídka okno 88PASSIV a 88PASSIVHLINÍK, kde jsou tato skla již ve standardu!

 

V případě dotazů nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.