Konstrukce plastového okna

Pro ulehčení Vašeho rozhodování při výběru plastových oken Vám zde v krátkosti představíme konstrukci okna z profilového systému GEALAN S9000 se stavební hloubkou 83 mm. Jednotlivé detaily a způsoby konstrukce se mohou u různých výrobců lišit v závislosti na použitém rámovém profilu a výrobních zvyklostech.

Mezi nejdůležitější a nejčastěji porovnávané hodnoty u plastových oken patří počet izolačních komor rámu a křídla, počet těsnících rovin mezi křídlem a rámem, ocelová výztuha umístěná v rámu a křídle a v neposlední řadě také typ požitého izolačního skla.

Izolační komory

Počet, rozmístění a tvar jednotlivých komor rozhoduje o tepelněizolačních vlastnostech rámu. Každá komora je vlastně vzduchová kapsa, která zvyšuje tepelněizolační schopnost rámu a tím zabraňuje prostupu tepla z interiéru do exteriéru a naopak. Velice důležitá je také středová komora, která svým tvarem a rozměrem musí umožnit vložení ocelové výztuže pro zpevnění konstrukce. Nejčastěji se používají rámové profily ze 4-, 5-, a 6-ti komorového profilu. Zjednodušeně se dá říci, že čím více je komor, tím vyšší je také izolační schopnost rámu.

Šestikomorový profilový systém
Šestikomorový profilový systém

Ocelová výztuha

Ocelová výztuha se vkládá do středové komory rámu a křídla. Tím se zajišťuje celková tuhost konstrukce. Tloušťka stěn a druh materiálu vložené výztuže se řídí technickým předpisem výrobce plastových profilů a pro správné fungování oken je nutné tyto předpisy dodržet. Předpisy jsou stanoveny statickým výpočtem zatížení okna a musí být na vyžádání výrobcem doloženy.

Výztuha rámu
Výztuha rámu

Těsnící roviny okna

Mezi velmi důležité hodnoty při posuzování těsnosti oken patří počet těsnících rovin umístěných mezi rámem a křídlem. Středové, dorazové nebo také třetí těsnění výrazně přispívá k izolačním vlastnostem celého okna tím, že rozděluje prostor mezi rámem a křídlem na dvě části. Tím vznikají dvě samostatné komory, ze strany exteriéru tzv. „studená komora“ a ze strany interiéru tzv.“teplá komora“. Toto rozdělení zabraňuje pocení vnitřní části těsnění a vzniku kondenzátu ve vnitřním prostoru okna, a tím také vzniku plísní a dalším nežádoucím jevů. Dále také zamezuje proudění tepla v oblasti drážky a tím zlepšuje izolační vlastnost celého okna.

Tři těsnící úrovně
Tři těsnící úrovně

Dvojskla nebo trojskla

Více o použítí skel naleznete v článku: Dvojskla nebo trojskla?